P1 汤家凤主讲 2020考研 接力题典1800 第一讲

该系列视频是汤家凤老师直播课的一部分,在微博、微信、B站等平台都能免费看到,大家可以在上述平台观看。 2020考研数学 接力题典1800 数学一 题目册 汤家凤:
https://drive.google.com/open?id=18Sahjrd_K245cQg0lVS_9yJewVoYoZX_
2020考研数学 接力题典1800 数学一 解答册 汤家凤:
https://drive.google.com/open?id=1rizCsIhmgekzUaSuBMJqM5l3g85SOfwm
2020考研数学 接力题典1800 数学二 题目册 汤家凤:
https://drive.google.com/open?id=1TBX6lWYSk68scfmC4ciwW-OE6GGRGdeI
2020考研数学 接力题典1800 数学二 解答册 汤家凤:
https://drive.google.com/open?id=17Rhbz3bw6G3PU7mo1oA4qPfhGAiaonfQ
2020考研数学 接力题典1800 数学三 题目册 汤家凤:
https://drive.google.com/open?id=1e4XubdYh8m94u9RqETw4Uiq8W6bUGfhj
2020考研数学 接力题典1800 数学三 解答册 汤家凤:
https://drive.google.com/open?id=1YzyJRYYTUxvFfQwK6Zis4Pvd1Jljadnc |

---------------------------------------------------------------------------------------
联系方式:<https://ddup.io/contact>
---------------------------------------------------------------------------------------
1 of 2 Next

作者 天天

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注